Güneş panelleri (fotovoltaik paneller), üzerlerine güneş enerjisinin taşıyıcıları ve yayıcıları olan fotonlar düştüğünde DC (doğru akım) çıkışlı elektrik enerjisi üreten yarı iletken malzemelerdir. Verimleri panel tipine göre değişiklik göstermekle birlikte %15 ile %20 arasında değişmektedir.Güneş paneli temini için HOMEPROF (Daha Ucuz Daha Profesyonel) sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 

Farklı panel tipleri şu şekilde sıralanabilir.

  • Mono Kristal Paneller

  • Poly Kristal Paneller

  • İnce Film Paneller