loader

Güneş panelleri (fotovoltaik paneller), üzerlerine güneş enerjisinin taşıyıcıları ve yayıcıları olan fotonlar düştüğünde DC (doğru akım) çıkışlı elektrik enerjisi üreten yarı iletken malzemelerdir. Verimleri panel tipine göre değişiklik göstermekle birlikte %15 ile %20 arasında değişmektedir.Güneş paneli temini için HOMEPROF (Daha Ucuz Daha Profesyonel) sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 

Farklı panel tipleri şu şekilde sıralanabilir.

  • Mono Kristal Paneller

  • Poly Kristal Paneller

  • İnce Film Paneller