loader

BATTERY SYSTEM

Energy storage is still a big problem. We can storage some of the electricity we produce in various batteries. We storage solar energy in the battery so that we do not have to be energized when there is no sun.

There are 5 kinds of solar batteries; Gel battery, Dry Cell battery, VRLA battery, AGM battery, Deep Cycle battery.

-Gel battery

İkiye ayrılan akülerin içeriğindeki kuru tip akülerden olan jel akülerin çalışma mantığı diğerlerine oranla farklıdır. Çünkü jel akü modellerinde elektrolitler jel içine hapsedilmektedir. Çok düşük sıcaklıklarda bile normal akülere oranla çok daha iyi performans gösteren bu aküler, verimlilik açısından oldukça ön planda yer almaktadır. Bakımsız tip aküler arasında yer aldığı için, hiçbir şekilde su ya da benzeri materyaller ilave edilmeden kullanılır. Bu akü biçimleri, daha rahat bir tercih için önemli detayları da beraberinde getirdiği için, jel akünün tercih nedenleri ve kullanım amaçları da bariz ortada yer alır. Bir de en önemli detay şudur. Sulu normal akülerde kullanılabilecek olan akü seviyesi, maksimum %50dir. Bu derece genellikle çok düşük seviyelerde artırılabilir. Ama jel destekli akülerde durum daha farklıdır. Jel destekli aküler %80 civarında kullanılabilir alan yaratmaktadır bizlere. Ortalama 100 Ah’ değerinde sulu bir aküden 50 Ah kapasite alabiliyorken, aynı değerde sunulan jel destekli akülerde ise 80 Ah derecesinde bir kapasite kullanmış oluyoruz. Tabi yalnızca bu da değil. Jel aküler, sulu akülere göre daha fazla çevirme özelliğine ve ömrüne sahiptir. Sulu akülere oranla 4 ya da 5 kat daha dayanıklı olan jel aküler, ortalama 450 kere şarj ve deşarj edilebilir. Ama sulu akülerde durum daha farklıdır. Ortalama 100 kere şarj ve deşarj etmenizi sağlayan sulu aküler, jel akülere göre çok daha düşük kapasiteye ve kullanım ömrüne sahiptir. Teknelerde, karavanlarda, golf arabalarında ve daha pek çok önemli yerde jel akülerin kullanılmasının en büyük sebebi de budur.

-Dry Cell Battery

-VRLA Battery (Valve-Regulated Lead Acid)

-AGM Battery (Absorbent Glass Mat)

-Deep Cycle Battery

Solar sistemlerde kullanılacak aküler mutlak derin döngülü (deep cycle) olmalıdır.

 

Derin döngülü aküler ( ya da deep cycle aküler), kapasite kaybına uğramayan akü tipidir. Kullanılan kapasitesinin %20 seviyesine kadar düşmesine rağmen kişilere kapasite kaybı yaşatmazlar, oldukça fazla şarj ve deşarj özelliğine sahiptir. Bu yüzden oldukça yoğun kullanılmaktadır. Sulu tip ve kuru tip olarak sunulan bu aküler, solar akü ismi ile de anılmaktadır.

 

KAPASİTEYİ VE ÖMRÜNÜ ETKİLEYEN FACTORLER

  • Bir hücredeki plakaların adedine ve boyutlarına: Esasta, plaka adedinin çokluğu veya boyutlarının büyük olması, enerji depolayan aktif maddenin miktarının artması demektir. Plakalardaki aktif madde ne kadar fazla ise, akünün enerji depolama veya verme yeteneği, diğer bir ifadeyle kapasitesi o oranda fazla olacaktır.
  • Elektrolitin yoğunluğuna: Bir aküye yüksek yoğunlukta elektrolit konursa kapasite belli oranda yükselir. Ancak, yoğunluğun artması diğer taraftan akü ömrünün kısalması demektir. Bu nedenle, elektrolit yoğunluğu istenildiği kadar artırılamaz.

Akü kapasitesinin belirlenmesinde en önemli faktör sistemin güneş göremeyeceği gün sayısını ya da saatini hesaplamaktır. Biz bunu 2 gün olarak kabul edersek; günlük tüketimi 5 kW-saat olan bir ev için 10 kW-saatlik enerjiyi depolayabilecek bir akü grubu gereklidir. Sistem gerilimini 12 V seçersek, 12 V 1200 Ah’ lik akü grubu bir sistem için yeterli olacaktır.

 

AKÜ VERİMİ

1- Amper Saat Verimi: (p.Ah) harfleri ile ifade edilir. Kurşun asit türü akülerin Amper-Saat verimi takriben %90’dır. Formülleştirilirse:

(pAh) = Deşarj akımı x Deşarj süresi / Şarj akımı x şarj süresi

2- Watt • Saat Verimi: p.Wh harfleri ile ifade edilir. Kurşun asit akülerin Watt – Saat verimi takriben %75’tir.

Durum aşağıdaki formülle ifade edilebilir.

(4Wh)=(Deşarj akımı x Deşarj voltajı) Deşarj süresi / (Şarj akımı x Şarj voltajı) Şarj süresi

Watt – Saat veriminin farkı, hesaba akü voltajının da dahil edilerek, Amper x volt = watt olarak, şarj ve deşarjdaki güçlerin oranlanmasıdır.

 

Visit the HOMEPROF (Cheaper and More Professional) site for solar batteries for use in solar power systems.