loader

太阳能建筑

Güneş enerjisi tesislerinde, panel ve dönüştürücüden sonra belki de en önemli üçüncü techizat konstrüksiyon yani metal taşıyıcı sistemler oluşturuyor. Onları özellikle geniş düzlüklere kurulmuş, MW düzeyinde elektrik üreten panellerin altında görürüz. Bunlar ne kadar sağlamsa tesisiniz de o kadar sağlamdır diyebiliriz.

Güneş enerjisinden elektrik üretimi yapan ve günümüzün en son teknolojisi olan, Fotovoltaik santraller, tüm elektrik santrallerinin olduğu gibi öncelikle statik özelliklerine göre bir değişik zeminler üzerine oturmaktadır. Güneş Enerjisi tesisinizin uzun ömürlü olması için, yapılacak olan fotovoltaik santralin üzerine oturacağı zemin ile ilgili çok önemli yapılması gereken statik hesaplar bulunmaktadır. Konstrüksiyon yapısı açısından, fotovoltaik santralleri çatı üzeri ve zemine monte santraller olarak 2’ye ayırmak mümkündür. Güneş enerjisi santrali kurulumu ve elektriksel tasarımın da öncesinde, statik tasarım çok önemlidir

Burada Güneş Enerjisi santralinin konstrüksiyonu hangi tip için olursa olsun;
TS 498 yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri
TS 500 betonarme yapıların tasarım ve yapım kuralları Beton Temelli Konstrüksiyon Yapıları için; standartlarına uymak durumundadır. İster çatı üzeri ister zemine monte olsun, alacağınız güneş enerjisinden projenizin statik hesaplarının da bu standartlar dahilinde yapılıp yapılmadığı muhakkak kontrol edilmelidir.

Bilindiği üzere dünya çapında fotovoltaik güneş enerji santrali tesislerinde hem alüminyum hem de çelik ürünler konstrüksiyon olarak kullanılabiliyor olmakla beraber, satın alacağınız hizmetin, inşaat işinin, tasarım işinin standartlarını belirlemek tamamen müşterinin bilgi ve sorumluluğundadır. Bu noktadan hareketle, kullanılacak ekipman bazında da güneş enerjisi santrallerini 2’ye ayırmak gerektiğini söylemeliyiz

 1. A) Çelik konstrüksiyon
 2. B) Alüminyum konstrüksiyon

 

Alüminyum Konstrüksiyon Altyapısı’na sahip Güneş Enerjisi Santralleri – Çelik Konstrüksiyon Altyapısı’na sahip Güneş Enerjisi Santralleri

Alüminyum Konstrüksiyonları ele aldığımızda, özellikle 6000 serisi olarak adlandırılan, ülkemizde ve tüm dünyada Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrallerinde kullanılan ürünler bulunmakla beraber, bu alüminyum malzemeli ürünler arasında en çok kullanılan versiyonunun, 6063 serisi olduğunu belirtmemiz gerekir. Kimyasal kompozisyon olarak eloksallanmaya da en müsait olduğunu gördüğümüz bu ürün grubunun statik hesaplamalarında ise, özellikle Ix, Iy atalet momentlerine dikkat etmemiz gerekmektedir. Unutmamalıyız ki, her alüminyum konstrüksiyon ya da her çelik konstrüksiyon, fotovoltaik güneş enerjisi santrali için kullanılabilir değildir. Yine buradan hareketle, Çelik ekipmanları ele aldığımızda, tüm dünya çapında farklı tiplerde konstrüksiyon yapıları ve hesap felsefeleri ele alınmaktadır. Güneş Enerjisi’nden elektrik üretimi santrallerinde, konstrüksiyon ana malzemesi olarak çelik ekipmanlar kullanılması durumuna gelince de burada Sıcak Daldırma Galvanize Çelik, uzun ömür ve dayanıklılık açısından en üst düzey noktada görünmektedir.

Sıcak daldırma galvanize çelik tipli konstrüksiyon yapıları içinde standart yapılardaki profiller (kutu, boru, L vb.gibi) kullanılabildiği gibi bir de C ve U tiplerinde Soğuk şekillendirilen çelik ürünler kullanılabilmektedir ( Cold Form Steel ).

Tüm dünyada hem farklı statik durumlar için boyutlandırılabilme kolaylığı hem de kaynaksız bir şekilde rahat montaj olanağı sunduğu için, Güneş Enerjisi’nden elektrik üretim santrallerinde en çok tercih edilen ürün olan, soğuk şekillendirilen çelik ürünlerin de yapı hesaplarında da dikkat edilmesi gereken konular vardır. Cold Form Steel / Soğuk Şekillendirilen Çelik ürünlerin, 3 boyutunun da statik kontrol yapılması gerekmektedir. 2 boyutta yapılan kontrollerde problem yaşanabilmektedir. Güneş Enerjisi santralindeki en önemli noktalarından bir tanesi de, deprem yükleri ve düşey yüklerin hesap değerleridir.

Deprem yükleri, yapımızın üst tarafında çok fazla yük olmadığı için, konstrüktif yükler olarak görünmekle beraber, yatay doğrultudaki deplasmanları hesap etmeden yapılan statik analizler çok büyük sakıncalara sebep olabilmektedir

Issues to be Needs Attention

 • Konstrüksiyona karar verirken çok düşük fiyatlara aldanılmamalı. Kesinlikle yapılmış projeler incelenmeli, gerekirse saha ziyaretleri talep edilmelidir.
 • GES yatırımlarının en az 25 yıl süreyle çalışacağı göz önünde bulundurulduğunda, bu yatırımlar için kullanılacak malzemelerin de çok dikkatli seçilmesi gerekir.
 • Çakma yöntemiyle yapılacak projelerde, kullanılacak malzemenin 25 yıl toprak altında kalacağı hesaplanarak, ona göre seçilmesi gerekir.
 • Bölgenin hava ve doğa koşulları dikkate alınarak montaj yapılmalıdır
 • Taşıyıcı malzemelerin birleştirilmesinde kullanılacak cıvatalar mutlaka inox olmalıdır. İleride cıvatalarda meydana gelebilecek paslanma ya da deformasyon santralin   verimini etkileyecektir.
  En iyi malzemelerin seçilmesinin yanında montajın da çok önemli olduğu unutulmamalıdır.
  Uygulanacak projenin statik hesabında, zemin etüt raporu önemli bir konudur.
 • Yatırımcıların ve EPC firmalarının, taşıyıcı sistemlerin bir mühendislik projesi ve inşaat uygulaması olduğunu göz önünde bulundurmaları gerekir.

 

Türkiye’de güneş enerjisi sistemleri tasarlanırken, yapılan hataların başında; panellerin taşıyıcı sistemler tarafından taşındığı gerçeğinin unutulması geliyor. Yani bu sistemler aslında bütün yatırımı taşıyor. Dolayısıyla taşıyıcı sistemlerin tasarımında yapılacak en ufak bir hata, konstrüksiyonun yıkılmasına, panellerin uçmasına ya da mikro çatlaklar oluşmasına neden olacaktır. Sonuçta tesiste büyük zararlar oluşacak hatta çalışamaz hale gelecektir.